Agenda

Oud-papierrooster

Oud papier:

Op de ouderavonden van 1993, 2001 en 2015 heeft de Ouderraad voorgesteld, alle ouders om beurten dienst te laten doen bij de oud-papiercontainer. Dit voorstel is toen met algemene stemmen aangenomen. Dit houdt in dat elk gezin slechts 1 keer in de 6 jaar aan de beurt komt.

Als U op de vastgestelde datum absoluut niet kunt, dan mag U onderling ruilen, of U mag ook zelf voor een vervanger zorgen.

In de info-gids 2019 – 2020 staan de namen van wie en wanneer u aan de beurt bent.

Op de volgende data staan van 9 uur tot half 12 bij de container:

21 september 2019.           (Vogelvlucht)

19 oktober 2019                 (de Palm)

16 november 2019             (Vogelvlucht)

21 december 2019             (de Palm)

18 januari 2020                  (Vogelvlucht)

15 februari 2020                (de Palm)

21 maart 2020                    (Vogelvlucht)

18 april 2020                      (de Palm)

116 mei 2020                      (Vogelvlucht)

20 juni 2020                       (de Palm)

18 juli 2020                         (Vogelvlucht)

19 september 2020            (de Palm)

 

In augustus staat er geen container i.v.m. de zomervakantie.