Agenda

Oud-papierrooster

Oud papier:

Op de ouderavonden van 1993,2001 en 2015 heeft de Ouderraad voorgesteld, alle ouders om beurten dienst te laten doen bij de oud-papiercontainer. Dit voorstel is toen met algemene stemmen aangenomen. Dit houdt in dat elk gezin slechts 1 keer in de 6 jaar aan de beurt komt.

Als U op de vastgestelde datum absoluut niet kunt, dan mag U onderling ruilen, of U mag ook zelf voor een vervanger zorgen.

In de info-gids 2018 -2019 staan de namen van wie en wanneer u aan de beurt bent.

Op de volgende data staan van 9 uur tot half 12 bij de container:

15 september 2018            (de Palm)

20 oktober 2018                (Vogelvlucht)

17 november 2018             (de Palm)

15 december 2018              (Vogelvlucht)

19 januari 2019                  (de Palm)

16 februari 2019                (Vogelvlucht)

16 maart 2019                   (de Palm)

20 april 2019                    (Vogelvlucht)

18 mei 2019                       (de Palm)

15 juni 2019                      (Vogelvlucht)

13 juli 2019                       (de Palm)

21 september 2019          (Vogelvlucht)

 

In augustus staat er geen container i.v.m. de zomervakantie.