Agenda

Overblijven

 Overblijven:

Bij ons op school bestaat ook de mogelijkheid om over te blijven, dwz. dat er tussen de middag “broodschool” is. Dit gaat onder leiding van een overblijfmoeder, die met de kinderen begint, eet en eindigt.

Na het eten gaan de kinderen spelen. Bij goed weer buiten, bij slecht weer binnen. Er wordt op hen gelet.

De kosten voor her overblijven bedragen 1 euro per kind per dag.

U kunt uw kind(eren) opgeven voor vaste dagen, maar ook voor “losse” dagen. Opgave per telefoon 352384 of opgave per mail:

overblijvenopdepalm@hotmail.nl

Het bestuur is verantwoordelijk voor het overblijven, en ook tijdens het overblijven zijn de kinderen verzekerd. Er is op school een BHV-er aanwezig