Agenda

OR

De Ouderraad:

Dhr. E. Schonewille, voorzitter                           06-50617938

Dhr. G.Pastoor, penningmeester                         0528-350204

Mw. G. Pieters-Snippe, secrateresse

Dhr. E. Benjamins, lid en klus

Mw. M.Bijl, lid en oud papier

Mw. M.Strijker –Top, lid

Mw. J. Hoogwerf – van der Bas, lid

Mw. e. Bos, namens school

Mw. H. Heemstra, namens school

Naast allerlei werkzaamheden organiseert de Ouderraad een hele mooie prachtige Paasmaaltijd, waarvoor onze hartelijke dank, we hebben weer genoten.

Dit keer werd er ook een Kleurplaatwedstrijd georganiseerd, daar hoort een prijsuitreiking bij, alle kinderen proficiat, het was best moeilijk om de winnaars te kiezen. Wat een prachtige resultaten. Monique Beugelink van de ouderraad deed de prijsuitreiking.

Luizencontrole, er was gelukkig niks te oogsten.

loezen (1) loezen (2) loezen (3) loezen (4) loezen (5) loezen (6)

Paasmaaltijd, wij danken de ouderraad, het was heerlijk.

Ouderavond, leerzaam en onderhoudend.

Luizencontrole, doen we na elke vakantie, we hoeven meestal niet te oogsten.

loezen (1) loezen (2) loezen (3)

René Krikken trouw oud-lid van de ouderraad en heel veel jaren enthousiast leider op het schoolkamp, nam afscheid waarbij we werden getrakteerd  op taart met foto. Wij zeggen René Bedankt. 

taart1 1 taart1

Fancy Fair een fantastisch gebeuren op het schoolplein van De Palm.

fancy fair

Luizencontrole, door de ouderraad, heel belangrijk.

loezen (1) loezen (2) loezen (3)

Er werd door de ouderraad weer een heerlijke broodmaaltijd verzorgd, wat hebben we genoten en daarna in alle groepen Pasen gevierd.

klik voor het album

We hebben ook nog de zakelijke ouderavond gehad, wat een dolle boel, maar ook heel serieus.

klik voor het album

De leden van onze fantastische, actieve ouderraad.

or

Erna S chraa namens de Ouderraad
Hallo allemaa l,
Mij is gevraagd een s tukje te s chrijven voor de s choolkrant over de ouderraad.
Mijn naam is Erna Schraa en ik ben de moeder van Romy Schraa uit groep 7. Al een aantal
jaren ben ik lid van de ouderraad. In de ouderraad ben ik de penningmees ter. Ik moet er
dus voor zorgen dat het financieel allemaa l goed verloopt. Jaarlijks moet ik de vrijwillige
ouderbijdrage incas s eren. Met dit geld en de inkoms ten van bijvoorbeeld het oud papier en
de fancy fair kunnen wij elk jaar weer een aantal leuke dingen kunnen doen. De
activiteiten waaraan de ouderraad bijdraagt zijn het paas ontbijt, de s choolreis jes , het
s choolkamp, afs cheid s avond groep 8, s interklaas en kers t. Dat zijn dus bes t een aantal
dingen waar wij aan meewerken en bijdragen. Natuurlijk proberen wij de ouderbijdrage zo
laag mogelijk te houden omdat wij het belangrijk vinden dat het voor iedereen betaalbaar
blijft. Daarom zijn wij ook zo blij met de inkoms ten uit het oude papier. Het is dus van
groot belang dat u zoveel mogelijk het oude papier maandelijks inlevert bi j de containers .
Ook doen wij als ouderraad een aantal klus s en in en om s chool om ook zo de
ouderbijdrage laag te kunnen houden. Anders moeten hier mens en voor worden ingehuurd.
Een aantal keren per jaar gaan we “klus s en” om het s choolplein en de omliggen de
terreinen zo netjes en veilig mogelijk te houden. Ook de ramen worden buitenom door ons
gewas s en. Het is altijd fijn wanneer er zoveel mogelijk ouders willen en kunnen helpen
met deze werkzaa mheden . Dat kunnen we als ouderraad niet alleen. Iedereen heef t het
druk met werk en andere bezigheden, maar toch zou het fijn zijn als u net als ons even tijd
kunt vrijma ken om hierin een handje te helpen. Al is het maar even….
Verder gaan we elke tweede woens dag na een vakantie altijd luizenplu izen met de hoop zo
weinig mogelijk te vangen natuurlijk….
Ik hoop jullie een beetje een kijkje te hebben gegeven in het reilen en zeilen van de
ouderraad.
Groetjes , Erna Schraa