Agenda

Onze School

De school

De ligging van de school

De Christelijke basisschool ‘De Palm’ staat aan de Langewijk 110 in Elim. Directeur van ‘De Palm’ is Dhr. M.Greidanus.

‘De Palm’ wordt bestuurd door De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs EN3. Op 1 januari 2004 is ons bestuur gefuseerd met de besturen van Nieuwlande, Nieuweroord en Noordscheschut. Samen willen we een sterke eenheid vormen.

Onze school dankt haar naam aan het dorp Elim. Elim was in de Bijbel een oase in de  woestijn waar Mozes met het volk Israël doorheen trok. Ooit hebben de bewoners van het dorp zich gevoeld als destijds in de woestijn: een mooie plek in een woestenij.

In het bijbelse Elim stonden 70 palmbomen. Toen onze school in 1972 een naam moest krijgen kwam in een prijsvraag deze naam naar voren. Zo komen wij aan de naam ‘De Palm’.

Ons schoolbestuur wordt ondersteund door Metrium te Assen. Dit is een administratiekantoor.

Het schoolgebouw

Het gebouw is in 1995 en in 2003 zowel van buiten als van binnen volledig gerenoveerd. De buitenkant bestaat uit frisse, kindvriendelijke kleuren en ook de binnenkant ziet er erg kindvriendelijk uit. We hebben een luchtsysteem waardoor het CO2 gehalte binnen de norm blijft. Het gebouw is voorzien van zonnepanelen. Daardoor zijn we energieneutraal.

De school bestaat uit 8 groepslokalen en een speellokaal voor de kleuters.

Er is ook een gemeenschapsruimte, waar onder andere het documentatiecentrum gehuisvest is.

Daarnaast is er nog een directie- en ib-ruimte, en een personeelsruimte. De interne begeleiders (Harmanda Heemstra groep 1 en 2 en Anita ’t Jong groep 3 t/m 8) hebben dus een aparte plaats waar zij leerlingen begeleiden en het materiaal bewaren. We noemen die plaats dan ook de ib-ruimte.

Onze remedial teacher(rt-er) en onderwijsassistent heeft deze ruimte ook in gebruik om kinderen individueel hulp te geven.

Voor de gymnastiek maken we gebruik van sporthal ‘De Brug’. De kleuters gymmen in het speellokaal.

In 2005 is het schoolplein gerenoveerd. Onze speeltoestellen worden regelmatig gekeurd en staan in veilig speelzand. Daarbij staat de veiligheid van uw kind centraal.

In 2011 hebben alle lokalen een luchtverfrissingsapparaat gekregen, zodat het binnenklimaat fris is en blijft. We hebben zonnepanelen. Daardoor zijn we een energieneutrale school.

Identiteit

Onze basisschool is een Protestants Christelijke School, dwz. dat zij haar uitgangspunten en fundamenten vindt in de Bijbel, Gods Woord, en deze aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen. Aldus staat ook vermeld in ons Schoolplan.

De Christelijke identiteit van onze school vind je vooral terug in de manier waarop we in school als kinderen en volwassenen met elkaar omgaan: zorgzaam, respectvol, betrokken, laagdrempelig voor ouders en kinderen.

In onze school stellen we de omgang met elkaar centraal:

Leren samenwerken met je medemens.

Vanuit onze visie mogen wij als leerkrachten en opvoeders onder de optiek van het Evangelie de kinderen begeleiden, helpen en onderwijzen op de voor hen beginnende weg naar volwassenheid en zelfstandigheid.

Wij kiezen ervoor een school te zijn die zich met name  richt op het onderwijs waarin ieder kind zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen. Ieder kind is uniek.

Het gaat bij ons op school niet alleen om het hoofd. “Hart en handen” doen net zo goed mee. Ontwikkeling van creativiteit vinden we daarom ook heel belangrijk.

Op onze school willen we dat kinderen leren keuzes te maken op grond van Bijbelse normen en waarden. Daarom besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van waarden- en normbesef bij leerlingen.

Schoolgrootte

De Palm’ is een middelgrote school. De school heeft het komende jaar ongeveer 130 leerlingen.

Op grond van ons leerlingenaantal werken we met 7 groepen. Er is het komende schooljaar een combinatiegroep 4/5 en een combinatiegroep 5/6. Er zijn 12 groepsleerkrachten.

Over de groepsindeling staat meer in de Info-gids.