Agenda

Visie

Vanuit onze visie mogen wij als leerkrachten en opvoeders onder de optiek van het Evangelie de kinderen begeleiden, helpen en onderwijzen op de voor hen beginnende weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. Wij kiezen ervoor een school te zijn die zich met name richt op het onderwijs waarin ieder kind zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen. Ieder kind is uniek. Het gaat bij ons op school niet alleen om het hoofd. “Hart en handen” doen net zo goed mee. Ontwikkeling van creativiteit vinden we daarom ook heel belangrijk. Op onze school willen we dat kinderen leren keuzes te maken op grond van Bijbelse normen en waarden. Daarom besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van waarden- en normbesef bij leerlingen.