Agenda

Schooltijden

De schooltijden:

Op  “De Palm” gelden de volgende schooltijden:

’s morgens     08.30 – 12.00 uur

’s middags     13.00 – 15.00 uur

’s Woensdags is er school van 08.30 – 12.15 uur

In het komende schooljaar gaan de kinderen van groep 1  ’s morgens naar school, en op maandag- en donderdagmiddag. Op dinsdag- en vrijdagmiddag is groep 1 vrij.

De kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari “instromen” in groep 1 mogen dezelfde tijden als groep 1 naar school.

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

De groepen 1 t/m 8 gaan dus op woensdag een kwartier langer door, dus tot 12.15u