Agenda

Groep 7 – 8

Verjaardag in groep 8 maandag 28 oktober 2019

Workshop Kinderboekenweek. “Op reis” 2 oktober 2019

Winnaars feestweek, “playpackshow”, september 2019

Verjaardag in groep 8, altijd feest, september 2019