Agenda

Extra informatie kleutergroepen

Extra informatie over de groepen 1 en 2:

Kinderen die bijna 4 jaar zijn, mogen 5 keer een vrijdagmorgen voordat ze jarig zijn, meedraaien in groep 1. Als uw kind in de laatste 2 maanden voor de zomervakantie 4 jaar wordt, kan met de desbetreffende leerkracht overlegd worden wat het verstandigst is voor uw kind; toch nog een poosje naar “De Palm”(dit zal ook van de groepsgrootte afhangen) of nog een poosje op de peuterspeelzaal blijven.

De kleuters die instromen voor 1 januari mogen hele dagen naar school. De kinderen van na deze datum gaan alleen ’s morgens naar school.

Fruit eten: we eten elke morgen om ongeveer half 11 fruit. Op de vrijdagmorgen sparen we voor de zending.

Het is handig als uw kind altijd een plastic tas in de rugzak heeft, voor de werkjes. Voor verjaardagen van vader, moeder, opa en oma en bij eventuele bruiloften en jubilea mogen de kinderen een kleurplaat of i.d. maken. Wilt U wel even op tijd een briefje meegeven?

Kleutergym: in het speellokaal moeten alle kleuters gymschoenen aan, voorzien van hun naam. Geen balletschoentjes, omdat de zolen hiervan te glad zijn. Voor kleuters die nog geen “veterstrikdiploma” hebben, is het gemakkelijk als hun gymschoenen voorzien zijn van een andere sluiting, bv. klitband of elastiek.

Speelmorgen: op vrijdagmorgen mag uw kind speelgoed meenemen.

Bibliotheek: elke woensdagmorgen kunnen de kinderen boeken omruilen. Dit gebeurt met hulp van ouders die hiervoor zijn ingeroosterd.

Afscheid nemen Dit doen we buiten de klas, dus in de gang of op het plein.