Agenda

Bestuur

en3Het bestuur.

bestuur en3

Onze school is één van de 4 christelijke basisscholen van EN3, de vereniging voor Protestants-Christelijk onderwijs in Elim, Nieuweroord, Nieuwlande en Noordscheschut. EN3 gaat bij al haar werk uit van het evangelie van Jezus Christus.

– Op deze scholen geven zo’n 45 personeelsleden les aan meer dan 500 kinderen.
– Alle scholen zijn als voldoende beoordeeld door de inspectie.
– Alle scholen hebben de christelijke identiteit
– We streven naar kwaliteit, eigenheid, sfeer en klantvriendelijkheid
– De scholen staan midden in de samenleving en zijn proactief
– Met een speciale plusklas voor groep 7 en 8 is er specifiek aandacht voor (hoog)begaafde kinderen
– De vereniging heeft moderne schoolgebouwen, met in alle leslokalen een digitaal schoolbord

We willen graag dat alle kinderen, ongeacht hun culturele achtergrond, zich op onze basisscholen thuis en veilig voelen. Wij stellen centraal wat kinderen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Aansluiten bij hun ambities en hen stimuleren hun talenten te ontplooien, is volgens ons een belangrijke voorwaarde om dat te bereiken. Onder het motto ‘EN3, de Kracht van Kleinschaligheid’ willen wij ons de komende jaren met name richten op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en onze scholen. Hierover en over andere zaken, verwijzen wij u graag naar de website van het bestuur, www.EN3.nl.

Het schoolbestuur:

De ouder die De Palm in het bestuur vertegenwoordigt is:

Mw. J.Benjamins – van Dijken lid                            0528-263527

Mw.Benjamins is het aanspreekpunt van het bestuur;

         als U vragen of opmerkingen hebt, kunt U bij haar terecht.

Dhr. F.Post, voorzitter, Nieuweroord                         0528-321033

Dhr. G.Kleine, penn, Nieuwlande                               0528-231035

Mw. R.Stam, Nieuweroord lid                                   0528-340634

Mw. T.Koekoek, secr. Noordscheschut   lid                         tkoekoek@en3.nl