Agenda

Aanvullende info.

Schoolschoonmaak:

Aan het einde van het schooljaar houden we een grote schoonmaak. Voor de groepen 1 en 2 vragen we de ouders. De jufs en meesters van de groepen 3 t/m 8 regelen het zelf. Als iedereen hier de handen uit de mouwen steekt, dan komen de kinderen na de vakantie terug in een heerlijk schoon lokaal.

 

Schoolarts:

Uw kind wordt tijdens de basisschoolperiode in groep 2 en in groep 7 gescreend door de assistente. U krijgt hiervoor vanzelf een uitnodiging. Voorafgaand aan de screening ontvangt u nadere informatie en een vragenlijst. In deze vragenlijst vragen wij onder andere toestemming om uw kind te mogen onderzoeken. Geeft u geen toestemming dan wordt uw kind niet uit de klas gehaald door de assistente maar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige.