Agenda

Contactgegevens

PCBS de Palm

Langewijk 110

7916 PT Elim

0528 352384

directeur: dhr. M. Greidanus

pcbsdepalm@ziggo.nl

Personeel, overdag telefonisch bereikbaar op school:

Dhr. M.Greidanus              Dravik 34      7908 RH Hoogeveen 0528-276886

Mw. H.Heemstra-v.d.Wal    De Kaag 8    7908 EV Hoogeveen 0528-232129